O nás

POZOR! Změna místa a času konání schůzek pobočky ČNS, z.s. v Kladně viz odkaz: Kde nás najdete

Další aukce bude 19. 10. 2024

Vše o naší pobočce.


ČNS, z.s. pob. v Kladně patří k mladším pobočkám Společnosti. Ustavující schůze se konala 17. 1. 1976 a sdružuje numismatiky nejen z Kladenska, ale i ze Slánska a Rakovnicka. Před založením pobočky působil v Kladně od roku 1974 kroužek numismatiků při městském kulturním středisku. Od svého založení se pobočka aktivně podílí na pořádání aukcí. První aukce se konala již v roce 1978. V aukční činnosti se nepřetržitě pokračuje do dnešních dní a aukce kladenské pobočky se konají v říjnu. V minulosti se podařilo zorganizovat dvě výstavy a do dnešních dnů vydat 6 medailí. Co se týče publikační činnosti spolupracovala pobočka na vydání : O. Čebiš, B. Kuchař – Účelové známky okresu Kladno, 2002 Ve spolupráci s NSK – Soupis numismatických regionálií okresu Kladno a Rakovník, 2004 J. Verner – Katalog medailí, plaket a odznaků Františka Palackého, 2010 Od samého začátku se numismatická společnost věnovala zajištění vzdělání svých členů. Na přednášky byly zváni renomovaní historici a sběratelé, namátkou Dr. Hásková., Ing. Měřička, Ing. Zoubek. Započala naše spolupráce s archivem hl. m. Prahy a s rakouským kulturním střediskem, vedeném paní Dellingerovou, která zprostředkovala první zájezd do Vídeňského minckabinetu. Velký ohlas měl cyklus přednášek o prehistorii zajišťovaný katedrou archeologie. Zároveň byla budována knihovna, která v začátcích byla hojně využívána. Tak jak šel čas a došlo ke změně ve společnosti tak se tyto změny dotkly pobočky. Z malého kulturního střediska se stala kavárna a společnost musela hledat nové prostory pro schůzky. S rostoucí kvalitou internetu byla omezena činnost knihovny, která byla posléze zredukována na 83 titulů. Během třicetiletého trvání se obměnila členská základna a zároveň se měnil i tematický okruh budování sbírky nových členů. V současnosti je u kladenské pobočky registrováno 40 řádných členů.
      Pravidelně pořádá pro své členy schůze, kde jsou členové informováni o aktuelním dění v numismatice, zajišťuje distribuci pamětních mincí, odborné přednášky, výměnu numismatického materiálu, pořádá výlety atd. viz.:
,, NUMISMATICKÝ VZKAZ “.